fotografie  //  kresba + malba  //  grafika  //  reference  //  kontakt

Vysoká pec č. 1, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012 Vysoká pec č. 1, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012 Bývalý plynojem, nyní aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012 Bývalý plynojem, nyní aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012 VI. energetická ústředna, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012 Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 201201. Vysoká pec č. 1, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
02. Vysoká pec č. 1, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
03. Bývalý plynojem, nyní aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
04. Bývalý plynojem, nyní aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
05. VI. energetická ústředna, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
06. Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 2012
 
 

DOLNÍ  OBLAST  VÍTKOVICE